STT

Trung tâm Liên kết đào tạo, bồi dưỡng

Trụ sở chính: 02773.871961

Cơ sở 1: 02773.773.797

Mail

Di động

1

Trần Hữu Trung

Giám đốc

Trụ sở chính

huutrung@dtcc.edu.vn

0919 028 162

2

Thái Hòa Tiên

Chuyên viên

Cơ sở 1

thtien@dtcc.edu.vn

0919.167.147

3

Trần Đình Hùng

Cán sự

Cơ sở 1

tdhung@dtcc.edu.vn

0907.937.365

4

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Chuyên viên

Cơ sở 1

ntctu@dtcc.edu.vn

0913.839.152

5

Lâm Thị Ngọc Điệp

Nhân viên

Cơ sở 1

ltndiep@dtcc.edu.vn

0916.972.093

6

Hồ Hoàng Nam

Chuyên viên

Cơ sở 1

hhnam@dtcc.edu.vn

0772 108 248

7

Nguyễn Hoàng Việt

Chuyên viên

Trụ sở chính

nhviet@dtcc.edu.vn

0949 110 334

8

Đỗ Thị Thuý An

Chuyên viên

Trụ sở chính

dttan@dtcc.edu.vn

0984 268 036

9

Võ Thị Tuyết Vân

Chuyên viên

Trụ sở chính

vttvan@dtcc.edu.vn

0915 177 170

10

Ngô Thị Kim Ngà

Chuyên viên

Trụ sở chính

ntknnga@dtcc.edu.vn

0987 100 993

11

Trần Thị Phương Thi

Chuyên viên

Trụ sở chính

ttpthi@dtcc.edu.vn

0396 190 270

12

Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên

Trụ sở chính

natuan@dtcc.edu.vn

0919 369 192