• Trụ sở chính: 02773.871.961
  • Cơ sở 1: 02773.773.797

 

Hide Main content block
Trung tâm Liên kết Đào tạo, Bồi dưỡng - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Trụ sở chính: Số 259, đường Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 02773.871.961
Cơ sở 1: Số 2, đường Trần Phú, phường 3, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 02773.773.797

Trường Đại học liên kết

 
Đại học Công Nghệ thành phố HCM
Đại học Mở thành Phố HCM
Đại học Cần Thơ
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Đại học Trà Vinh